Ammunisjonstesting med Megalink

Med utstyr fra Megalink er det enkelt å teste våpen og ammunisjon.

Systemet gir deg en rapport med nøkkeltall og grafisk plotting av samlingen. Ved bruk av Megalink 3D-Score vil kulehastighet også fremkomme for hvert skudd.

Ammunisjonstesting kan gjøres med fargemonitor eller på din datamaskin direkte tilkoblet skive ved bruk av MLShoot.

Når ammunisjonstesting blir aktivert flyttes alle skudd slik at middeltreffpunkt tilsvarer senter av valgt skivetype. Skuddverdier blir beregnet på nytt slik at summeringen tilsvarer middeltreffpunkt i sentrum av skiva.

Les mer i brukermanualen her: https://megalink.no/login/php/download_doc.php?file=ML2000Handbok-AmmoTest.pdf&stream

Ammotest rapport