Kalibrering av skiver

Down for maintenance
Nede for vedlikehold

Forberedelse

La skivene stå oppe en halv time før testen utføres. Dette er for at temperaturen inne i lydkammeret skal stabilisere seg.


Fest et pappstykke eller plastfolie på sikteblinken (for å finne skuddet).
Tips er å bruke gladpack. Lett å håndtere. Lett å se sikteblinken gjennom.

Måling av reelt skudd

Skyt ett skudd i nærheten av senter.

Mål hvor lang unna skuddhullet er fra senter på sikteblink.

X er i horisontal retning.
Dersom skuddet sitter til venstre for senter skal det stå - (minus) foran.

Y er i vetikal retning.
Dersom skuddet sitter under senter skal det stå - (minus) foran.


Skudd på monitor

Les av X og Y verdi på monitor


Eksempel. Les av verdiene på din skjerm.

Dersom verdiene stemmer med det du målte trenger du ikke foreta deg noe.
Dersom verdiene ikke stemmer med det du målte må du kalibrere skiva.

Registrer skudd på monitor

Les av X og Y verdi på monitor

X er i horisontal retning.
Dersom skuddet sitter til venstre for senter skal det stå - (minus) foran.

Y er i vetikal retning.
Dersom skuddet sitter under senter skal det stå - (minus) foran.I eksempelet er X = -8,1 og Y = 8,3

Registrer nåværende offset i skiva

På skivens monitor velg:
Meny - Systemoppsett - Avansert - Skive innstillingerEksempel. Tast inn verdiene du ser på din skjerm.

Registrer ny offset i skiva

Følgende ny offset skal lagres i skiva:

Offset X:

Offset Y:

Trykk på Endre.

Endre Offset X og Offset Y til de ny verdien.

Trykk Send data for å lagre.

La skivene stå oppe en halv time før testen utføres. Dette er for at temperaturen inne i lydkammeret skal stabilisere seg.

Ny offset X:
Ny offset Y:
© Megalink 2016 - 2023
Vi bruker cookies [Les mer]