Megalink logo
 
Set language to English Set språk til Norsk

Ofte stilte spørsmål

Tips: Kanskje er spørsmålet ditt besvart på den engelske siden. Velg språk øverst til høyre.

Se også instuksjonsvideoer på vår YouTube kanal.

Grav / Skiver
 • Sette ID på ny skive
 • -Kun master monitor kan brukes for å sette ID på skive.
  -Pass på at kun EN skive er tilkoblet når du setter ID.
  -Intervallet (fra/til skive) for master MÅ inkludere den skiven du skal sette ID på.Kommunikasjonsindikatoren på master vil bare vise kommunikasjonsstatus for sin egen skive. Endre evt. skivenummer på master dersom du vil se status for en skive som det er satt ID på 

  Sist endret: 2017-06-26  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#sette-id-pa-ny-skive
 • Justering av LED skivebelysning
 • Første modell belysning på 4K187

  Den første modellen med LED skivebelysning kan ikke reguleres. Disse LED lampene har bare 2 ledninger inn til lampene, mens de justerbare har 3.

  Siste modell belysning på 4K187

  På den nyeste LED belysningen er lampene koblet til et lite kretskort med en bryter. Denne bryteren brukes på følgende måte:

  • Trykk for å slå av og på.
  • Hold inne i noen sekunder. Du kan så justere mellom seks nivåer ved å trykke kort.

   

  Skivebelysning for 3D-Score for 10m/15m

  På monitor gå inn på følgende meny:

  Meny → Systemoppsett → Juster skivebelysning

  I MLLeder:

  Instillinger → Juster Skivebelysning

   

  Sist endret: 2017-06-26  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#justering-av-led-skivebelysning
 • Fargekode for skivefront?
 • Fargekode for kortholdsskiver (4K187/4K300/4K560 etc):

  RAL9001

  Fargekode for grovkaliberskiver (3U490/3U650 etc)

  A-base med fargekode: OK024, RE007, SV029 (Max for mur, Gjøco murmaling el.l)

  Sist endret: 2017-06-26  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#fargekode-for-skivefront
 • Konfigurasjon av jumpere på heiskort
 • Konfigurasjon av jumpere på heiskort:

  a) Alle heiskort har jumpere som benyttes for å stille inn skivenummeret på heisen. Beskrivelse finnes i kap 2.6.14 i håndboka.

  b) Heiskortene har ulike jumpere som benyttes til å styre strøm til tilkoblet skiveenhet. Dette varierer litt med ulike modeller av heiskortet:

  -Heiskort ver 1236-10: Dette kortet MÅ brukes for 3D-Score. Det sitter et par jumperpinner rett under den midtre RJ45 kontakten. Det skal IKKE sitte jumper på dette pinneparet når skiveenheten kobles til heiskortet. Dersom jumper monteres, vil det ikke leveres strøm til tilkoblet skiveenhet!

  -Heiskort ver 1236-9: Det skal benyttes jumper på P7 og P8 for å få strøm til skiva. Det skal benyttes jumper på P9 for å få strøm til skivebelysning

  -Heiskort ver 1236-8: Dette kortet har to jumpere i nærheten av kontakten for skiva. Begge disse skal være på for å få strøm til tilkoblet skive. Dette kortet støtter normalt ikke skivebelysning.

  Sist endret: 2017-01-02  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#konfigurasjon-av-jumpere-pa-heiskort
 • Motorfremtrekk er satt til 0
 • En feil gjør at motorfremtrekk kan bli satt til 0 dersom monitor blir slått på før skivene. Vi anbefaler derfor at skivene blir slått på først, deretter slå på strømmen på standplass.

  Sist endret: 2017-04-28  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#motorfremtrekk-er-satt-til-0
 • Krav til fiberkabel
 • Fiberkabelen vi normalt bruker er 50/125 Multimoduskabel. Vi kan ikke bruke singelmodus kabel.

  OM2 og OM3 kabel kan benyttes. OM beskriver kvaliteten på kabelen. OM3 er bedre en OM2. De kan også blandes.

  Sist endret: 2017-06-19  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#krav-til-fiberkabel
 • Anviserarm på felthurtig går ikke som den skal
 • Symptom:

  Anviserarmen går ikke og/eller "spretter tilbake" etc.

  Mulig årsak:

  Løs sett-skrue der hvor armen er festet på motorakslingen

  Tiltak:

  Sett inn skruen med lock-tite og stramme. Motor må først kjøres i posisjon slik at sett skruen kommer på rett sted (demonter arm, bruk start/stopp i MLLeder til motor står på rett sted, monter arm).

  Sist endret: 2017-07-22  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#anviserarm-pa-felthurtig-gar-ikke-som-den-skal
 • Skal det være batteri i gravskapet?
 • Tidligere leverte vi alltid batteri og lader i gravskap. Etter mye problemer pga at batteriladere ble skrudd av, så har vi nå valgt å levere med strømforsyning uten batteri. De strømforsyningene vi bruker er meget kraftige og klarer å drive skivene selv om strømmen er ganske ustabil (strømbortfall på 1s er ikke noe problem).

  Dersom man skyter innendørs, så kan man uansett ikke fortsette dersom det blir mørkt i rommet! I tillegg vil omstart av monitor og blinkende skivelys være svært forstyrrende for skytter. Det er derfor lite hjelp i batteriet på denne typen anlegg. Hvis man ønsker å kunne drive anlegget når strømmen blir borte, så er det derfor bedre å bruke standard UPS-utstyr.

  Ut fra dette anbefaler vi derfor:

  1. Bane med stabil strømforsyning (eller manglende backup på rombelysning innendørs): Strømforsyning uten batteri. Dobbel strømforsyning i doble skap

  2. Innendørs bane med ekstra krav til stabilitet: Strømforsyning uten batteri, men bruk en standard UPS for å sikre stabil drift på skive, skivebelysning, monitor og standplass-PC.

  3. Utendørs bane med ustabil strømforsyning: Enkle skap med ca 7Ah batteri og ca 2.2A batterilader (som skal stå på til enhver tid). UPS og strømforsyning uten batteri kan også benyttes, men ansees mer upraktisk i dette miljøet.

  Uansett:

  -Det må brukes batterilader dersom det kobles til batteri. Det MÅ IKKE kobles inn batteri på strømforsyninger!

  -Det skal kun brukes en lader pr. batteri

  Sist endret: 2017-11-24  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#skal-det-vaere-batteri-i-gravskapet
 • Hvordan kobler man opp svensk fallmål (Falling target)
 • 1.       Falling target LED-list skal monteres oppe på 4K skive.

  2.       Kabling skal være som følger:

  a.       Vanlig skivekabel fra skap til første skive

  b.      Fra skive 1 til LED-list skal det brukes kort skivekabel (6109).

  c.       Fra LED-list til skive 2 skal det brukes vanlig skivekabel. Denne skal kobles inn der det står «NEXT TARGET» på LED-list.

  d.      Fra skive 2 til LED-list skal det brukes kort skivekabel (6109).

  e.      Fra LED-list til skive 3 skal det brukes vanlig skivekabel. Denne skal kobles inn der det står «NEXT TARGET» på LED-list.

  f.        osv…

   

  3.       I treningsmodus skal følgende velges på monitor:

  a.       Skyteprogram skal være lik en av følgende:

                                                                 i.      SvSF Fallmål sittende

                                                               ii.      SvSF Fallmål stående

                                                              iii.      SvSF Fallmål pistol

  b.      Skive skal være lik en av følgende:

                                                                 i.      SE 10m Rifle Fallfigur

                                                               ii.      SE 10m Pistol Fallfigur

  c.       Pass på å velge skivevariant for figurstørrelse (for eksempel 5.4.3.3.3)

  d.      Trykk på Serie à Start for å starte

   

  4.       I stevnestyring med MLLeder skal følgende velges:

  a.       Organisasjon = SvSF

  b.      Skyteprogram skal være (for eksempel FT eller FT final)

  c.       Husk å velge disiplin (for eksempel rifle sittende)

  d.      Trykk på START for å starte skyting på første figur.

  e.      Trykk på STOP (eller vent til tiden går ut) etter første skudd. MLLeder vil da automatisk velge neste figur i listen under «FT Figur».

  f.        Trykk så på START for å starte skyting på figur to.

  g.       osv

  Sist endret: 2017-10-06  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#hvordan-kobler-man-opp-svensk-fallmal-falling-target
 • Får kun kontakt med skive 1
 • Alt ser bra ut men jeg får kun kontakt med skive 1. 

  Dette kan ha flere årsaker. En grunn kan være at alle skiver er blitt satt opp med skive ID = 1. 
  For å sjekke dette gjør følgende:

  1. Slå av alle monitorer.
  2. Ta Master monitor med og koble direkte i gravskapet. 
  3. Koble bort alle skiver utenom skive 2.
  4. Sjekk om Master 1 nå har kontakt med skive 1. Dersom den har det har skive 2 blitt satt opp med ID 1.
  5. Endre ID på Master monitor til 2. (Meny → Systemoppsett → Kommunikasjonsinnstillinger)
  6. Sett ny ID på skive (Meny → Systemoppsett → Avansert (passord=3) → Sett skive ID)
  7. Sjekk at du nå får kontakt med skive 2.
  8. Gjør dette for alle skiver. Kun én skive av gangen kan være tilkoblet når du setter ID.

  Sist endret: 2017-11-28  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#far-kun-kontakt-med-skive-1
 • Hvordan få varsel om vedlikehold etter ett vist antall skudd
 • I MLLeder gå til Meny --> Innstillinger --> Skiver og legg inn antall skudd under "Varsel for skivevedlikehold". For eksempel 2500. Da vil et varsel dukke opp dersom det er skutt mer enn 2500 skudd på en skive. Teller kan nullstilles i "Hent ML2000 Status" - bildet.

  Sist endret: 2018-06-01  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#hvordan-fa-varsel-om-vedlikehold-etter-ett-vist-antall-skudd
 • Hvordan kalibrerer jeg grovkaliberskivene mine?
 • NB:  Bruk Chrome, enkelte nettlesere har gitt feil resultater. Virker ikke med versjon CU 18.37/18.38, bruk CU 18.39.

  Senter på skiva kan flyttes ved å endre offset-parametre i skiva.

  Bruk denne kalkulatoren for å få hjelp:

  https://www.megalink.no/login/?page=calibrate

  Sist endret: 2019-06-26  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#hvordan-kalibrerer-jeg-grovkaliberskivene-mine
 • Feilsøke med monitor direkte på 3D Score 25/50
 • På koblingslist for 3D-Score 25/50 er det tilkoblingspunkt for monitor. Denne kan kun brukes med siste versjon av fargemonitor grunnet spenningsnivå. Dette kan sjekkes i monitor ved å gå til Systemstatus -> Hardware: DU3 i1.

  Sist endret: 2019-02-06  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#feilsoke-med-monitor-direkte-pa-3d-score-2550
 • LED indikator på skivekontroller(CU3) HW versjon 64 til nyeste
 • Ved normal drift vil grønn diode blinke med et par sekunders mellomrom. Hvis dioden blinker hurtig er dette en indikator på at spenningen er for lav.

  Ved aktivitet på kommunikasjonslinjen vil rød/orange diode blinke. Hvor hyppig avhenger av antall enheter som kommuniserer på samme kommunikasjonslinje. 

  Ved deteksjon på mikrofon vil to grønne dioder lyse. En med et kort blink, og en med et litt lenger blink. (diodene kan også være rød/orange)

   

  Sist endret: 2019-02-15  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#led-indikator-pa-skivekontrollercu3-hw-versjon-64-til-nyeste
 • Hvordan bestiller jeg reservedeler?
 • Last ned dokumentet Reservedeler Grovkaliber 2019 under Andre dokumenter. Her kan du se bilder, artikkelnavn og artikkelnummer for alle slitedelene. Send en mail til salg@megalink.no eller ring oss for å bestille.

  Direkte link: Reservedeler Grovkaliber 2019

  Sist endret: 2019-08-29  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#hvordan-bestiller-jeg-reservedeler
 • Forklaring nytt Heiskort 3102 (med SW=20.10)
 • Trykkbryter nederst på kortet:

  -Aktiver/deaktiver demo-modus (heis skifter stilling automatisk L-K-S-L-….)

   

   Oransje diode inne på kortet = Rx:

  -Blinker når heiskortet mottar data fra standplass

   

  Grønn diode inne på kortet = Tx:

  -Blinker når heiskortet sender til standplass

   

  Grønn diode nederst på kortet = Power

  -Lyser stabilt når spenning er ok og det ikke mottas meldinger

  -Blinker sakte når demo-modus er aktivert og det ikke mottas meldinger

  -Blinker raskt når spenning forsvinner

  -Går av i 0,5sekunder ved mottak av melding

   

  Oransje diode nederst på kortet = Diagnose

  -Lyser ved boot, men skal slukke etter vellykket oppstart

  -Vil blinke i ca 50ms ved lagring ifm power-fail

  -Blinker raskt ifm reset av motordriver (uventet hall-sensor). Dette resettes ved neste motorstart

  -Blinker sakte ved høyt strømtrekk (kun ny type motor-driver)

  Sist endret: 2021-01-05  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#forklaring-nytt-heiskort-3102-med-sw20.10
 • Hvor er sensorene plassert?
 • Alle skiver sett forfra

   

  3UXXX

   

      A    B    C

   

  4KXXX

   

      B    D

   

      A    C

   

  8K000

   

      B    B2    D

   

      A2        D2

   

      A    C2    C

   

  BIA1200:

      

      U1    U2    U3    U4        D1    B1    D2    B2

                             =

      L1    L2    L3    L4        A1    C1    A2    C2

   

  BIA1200_12

   

      U1    U2    U3    U4    U5    U6        B1    D1    B2    D2    B3    D3

                                          = 

      L1    L2    L3    L4    L5    L6        A1    C1    A2    C2    A3    C3

   

  Sist endret: 2021-03-08  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#hvor-er-sensorene-plassert
 • Høyde på heis DFS 15m
 • Anbefalt høydeinnstilling for 15m er:

  Stående: 140cm

  Kne: 70-80cm

  Ligg: (Nederst) eller 30-40cm.

  Sist endret: 2021-09-15  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#hoyde-pa-heis-dfs-15m
 • Konfigurering av skiveheis for automatisk tømming
 • Skiveheiser med stativ for automatisk tømming må konfigureres. Dette gjøres på følgende måte:

   

  1. Hold inne knappen på heiskortet i minst 5 sekunder når strømmen blir slått på.
  2. Deretter kan man trykke kort på knappen for å veksle mellom tømming eller ikke.
   1. Raske blink i PWR LED betyr at man ikke har tømming
   2. Sakte blink i PWR LED betyr at man har tømming (går ned ca 1cm når den kjøres fra liggende)
  3. Endringer lagres med en gang de velges. Når man er ferdig, tar man strøm av/på for å forlate konfigurasjonsmodus

  Dette kan testes på følgende måte:

  1. Etter normal oppstart trykker man kort på knappen.
  2. Heisen veksler nå mellom Liggende, Kne, Stå, Kne og tilbake til Liggende. Er tømming konfigurert gjøres dette også i testmodus.
  3. Test avsluttes ved å trykke på knappen igjen.

  NB: Dette krever heisversjon 21.36 eller nyere.

   

   

  Sist endret: 2021-09-20  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#konfigurering-av-skiveheis-for-automatisk-tomming
 • Hvordan sjekke IR-diodene på 3D-Score (Engelsk)
 • Shot detection in the 3D-Score depends on the IR-diodes and sensors inside the target.

  Use the camera on a cell phone to determine that there are IR-light in all the slots inside the target. Please note that only half of the slots contains IR-diodes with light visible on the camera. The other slots contains IR-sensors with no ligth. 

  On the small 3D-Score you will need to enable the IR-diodes:

  1. Unplug the power
  2. Press and hold the button on the rear side of the target while reconnection the power

  Sist endret: 2022-02-02  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#hvordan-sjekke-ir-diodene-pa-3d-score-engelsk
  Standplass / Monitorer
 • Ustabilt standplassnett (2A/B)
 • Sjekk strømforsyning. Kan være forårsaket av dårlig spenning i skapet. Fargemonitorer må ha ny strømforsyning da disse krever mer strøm enn svart/hvitt monitorer.

  Sist endret: 2016-03-08  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#ustabilt-standplassnett-2ab
 • Krav til minnepinne for oppgradering av monitor
 • Filsystemet på minnepinnen skal være FAT eller FAT32.

  Man kan sjekke filsystemtypen ved å se på egenskapene til minnepinnen. For å endre filsystemtypen må pinnen formatteres (og da slettes alt innhold på minnepinnen).

  De aller fleste minnepinner ser ut til å fungere. Noen ytterst få har merkelige partisjoner som det kan være vanskelig å slette.

  Sist endret: 2016-03-08  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#krav-til-minnepinne-for-oppgradering-av-monitor
 • Hvordan ta monitor ut av stevnemodus
 • Hvis monitoren(e) er i stevnemodus, slik at menyknappen ikke vises, så kan den tas til treningsmodus på følgende måter:

  1. Fra MLLeder:
  • Velg menyen Fil + Velg Øvelse. I dialogen som kommer opp velges Gå til treningsskyting.
  • Kommando+For en skive + Trening kan brukes for å få frem menyene på en monitor, uten at det byttes til et treningsskytekort. Dette kan være praktisk dersom man må gjøre noe på en monitor i et stevne.

  2. På monitor:

  • Hold A knapp inne i 5 sekunder og trykk deretter på D knapp mens A holdes. Det går en liten stund (1-2 sekunder) før menyene kommer frem.
  • Pass på at MLLeder ikke kjører, siden den vil sperre for å gå til trening fra monitor
  • På versjoner fra 10.xx-14.xx kan man evt også prøve tastesekvensen C-C-D-D-C
  • På svart/hvit monitorer med gammel programvare (1.xx-9.xx) må man gå inn via konfigurasjon (A-knapp ved påslag og deretter Ferdig) for å komme til innstillingsmenyen, hvor man endrer innstillingen for anvisning før man går tilbake til oppstartsbilde. Kontroller evt. med å skru av og på.
  Sist endret: 2017-07-13  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#hvordan-ta-monitor-ut-av-stevnemodus
 • Fabrikkinnstilling / systemgjenoppretting monitor
 • Prosedyre for fabrikkinnstilling / systemgjenoppretting er endret. Se dokumentet ML2000 Manual – Display Unit (Monitor) for detaljer.

  Sist endret: 2016-03-08  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#fabrikkinnstilling--systemgjenoppretting-monitor
 • Problem med å sette ID på ny skive
 • Kun master monitor kan brukes for å sette ID på skive. Pass på at kun EN skive er tilkoblet når du setter ID.

  Sist endret: 2016-03-09  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#problem-med-a-sette-id-pa-ny-skive
 • Hvordan endrer jeg språk på monitor i treningsmodus?
 • Velg Menu → Display Config → Language

  eller

  Velg Meny → Skjerm innstill → Språk

  Sist endret: 2016-09-12  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#hvordan-endrer-jeg-sprak-pa-monitor-i-treningsmodus
 • Hva betyr den grønne/røde ringen rundt skuddet på monitor og Vis?
 • Når diameter på kula er for liten til at den vil synes på skjerm eller utskrift blir det tegnet en "smultring" rundt. Se forklaring i dette dokumentet: Plotting of shots

   

  Sist endret: 2017-10-17  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#hva-betyr-den-gronnerode-ringen-rundt-skuddet-pa-monitor-og-vis
 • USB-adapter Revisjoner og strømtilførsel
 • Rev 1: Ikke merket med Rev.nr. Disse oppfører seg i prinsippet likt med tidligere serieport-adaptere.

  Rev 2: Klarer høyere hastighet (som benyttes til BIA stevner)

  Rev 3: Strømforsyning må ha riktig polaritet (NB! dette kan gi problemer med alu-veggtilkobling)

  Rev 4: Tåler høyere driftsspenning (som kreves for 3D-Score med MLShoot)

   

  NB!

  1. Frem til og med Rev.3 er det viktig at det benyttes en strømforsyning som holder seg under 15V

  2. Dersom det benyttes høyere spenning enn 15V på Rev.4, kan adapteret kun kobles til 3D-Score! Annet utstyr vil kunne ta skade!

  3. Dersom det benyttes alu-veggtilkobling, så vil ikke fjernmating fungere på Rev.3 og senere. Det må da enten benyttes en spesialkabel som snur polaritet på strømtilførsel eller det må benyttes ekstern strømforsyning (med spenning 8-15V).

  Sist endret: 2017-08-15  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#usb-adapter-revisjoner-og-stromtilforsel
 • Hvordan kjøre svenska löpande älg vänster/höger
 • Følgende krever fargemonitor med programvare 17.62 eller nyere.

  Velg skjutprogram = SE Löpande Älg

  Velg tavla = Jakt 100m Älg SE Löpande

  1. Trykk på Meny → Nytt kort.

  2. Skjut 2 skot.

  3. Trykk på knapp B Nästa ser. Treffområdet på älgen vil nå endre rettning.

  4. Ved å trykke på Nästa ser. vil treffområdet på nytt endre rettning.

  Sist endret: 2017-11-24  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#hvordan-kjore-svenska-lopande-alg-vansterhoger
 • Jeg får ikke valgt alle skyteprogram/skiver på monitor
 • Sjekk om filter er slått på. 

  Systemoppsett -> Avansert -> Filter

  Endre til "Alle" organisasjoner. 

  Sist endret: 2018-01-23  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#jeg-far-ikke-valgt-alle-skyteprogramskiver-pa-monitor
 • Hva betyr de blinkene diodene på USB adapteret
 • Dioden merket USB: Denne blinker hvert 5. sekund og ved hver melding så lenge det er kommunikasjon mellom adapteret og MLLeder. Forbindelsen kan testes ved å sende en kommando eller hente status fra MLLeder.

  Dioden merket LINE/PWR: Denne lyser når det er strøm på adapteret. Blinker raskt når det er kommunikasjon mot skiver/monitorer.

  Sist endret: 2018-02-05  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#hva-betyr-de-blinkene-diodene-pa-usb-adapteret
 • Hvordan få lukket anvisning? For eksempel ved jegertrening.
 • 1. Gå inn i Meny -> Skyteprogram.

  2. Velg et passende skyteprogram. For eksempel Trening 20x10 eller DFS Jeger.

  3. Pass på at "Auto innstillinger" er satt til "Nei".

  4. Trykk på "Ferdig".

  5. Velg en tellende serie (Serie 1 er innskyting)

  5. Velg Seriemenyen (Knapp C). 

  6. Trykk på "Serievis". 

  7. Skudd blir nå ikke vist. 

  8. Trykk på Serie -> Anvis for å vise skuddene

   

  Sist endret: 2022-09-19  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#hvordan-fa-lukket-anvisning-for-eksempel-ved-jegertrening.
  Programvare
 • Hvordan fungerer lisenskodene
 • Lisenskoden består av:

  • Lisensnavn. Dette er som regel foreningen eller anleggets navn. Navnet vises på diverse skjermbilder og utskrifter. Navnet skal skrives nøyaktig som angitt i lisensinformasjonen (mellomrom og store/små bokstaver)
  • Lisenskode. Dette er normal en kode på 8 tegn (tallene 0-9 og bokstavene A-F).

  For hvert år bytter vi til nye lisenskoder. De nye kodene gjelder kun for nye versjoner. Det betyr:

  • At en lisenskode går ikke ut, men den er knyttet til bestemte versjoner. Normalt vil f.eks. lisenskoder for 2015 fungere for alle versjon 15.xx av programmene.
  • Når man oppgraderer (ihvertfall med nye hovedversjoner som f.eks. fra 14.24 til 15.10) så må man sjekke at man har riktige lisenskoder.
  • Dersom man har feil lisenskode, så vil enkelte funksjoner i programmene fungere, mens andre funksjoner ikke fungerer (kommunikasjon, utskrift, visning av reelle skudd, WEB-generering etc.).

  Hvert program har egne koder. Enkelte programmer krever også HASP sikkerhetsnøkkel (USB pinne). Programmer som krever mer enn en enkel lisenskode er:

  • MLShoot krever HASP
  • Sius Ascor funksjoner i MLLeder krever HASP og 16 tegn i lisensnøkkel
  Sist endret: 2016-03-08  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#hvordan-fungerer-lisenskodene
 • Hva slags PC kan vi bruke?
 • MLLeder, MLVis og MLRes går på stort sett alle nyere Windows maskiner. Etter hvert som Microsoft kutter support av gamle Windows versjoner vil vi også få problemer med å støtte disse. Vi pleier å klare å få programvaren stabil på de nyeste Windows versjonene ganske raskt, men det vil alltid kunne oppstå problemer med drivere osv med en gang det kommer nye Windows versjoner.

  Det er tilstrekkelig for vår programvare at Windows går smidig på maskinen. Vi stiller ingen strenge krav til kapasitet.

  -Ytelsen til MLLeder er i stor grad avhengig av skrivehastighet til disk. En god SSD disk kan derfor være nyttig, men pass på at det er godt med ledig plass på denne så den ikke slites ut raskt. Man kan gjerne la Windows ligge på en snurredisk og legge Megalink mappa på SSD disken.

  -PC-en som skal kjøre MLLeder må ha ledige USB porter til USB adaptere. Husk at tastatur, mus, printer, minnepinner osv.  gjør at man fort går tom for porter. Forsøk å unngå å bruke USB hub til adaptrene våre. Noen USB huber må ha ekstra strømforsyning for å klare å drive USB adapterene.

  -Det er også greit å ha en brukbar oppløsning på skjermbildet slik at man har en stor arbeidsflate. Vi anbefaler minimum 1280×1024, selv om det kanskje går an å bruke 1024×800.

   

  Sist endret: 2016-03-08  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#hva-slags-pc-kan-vi-bruke
 • Hvordan oppgraderes programvare
 • Oppgradering av programvare er beskrevet i brukerhåndbokens kapittel 3 (Konfigurasjon og oppgradering). I korte trekk:

  • Hent programvare og lisenser
   • Logg inn på www.megalink.no
   • Velg Programvare (ML2000 Programvare)
   • Last ned ønsket versjon (f.eks. MLSetup1830.exe)
   • Gå til Lisenser og skriv ut lisensene
   • Ta med installasjonsfilen på en minnepenn og en utskrift av lisensene
  • På standplass
   • Kjør installasjonsprogrammet på standplassmaskinen og installer MLLeder
   • Endre evt lisenskoden til gjeldende år (1830 - 2018 versjon)
   • Gå inn i Fil -> SystemAdministrasjon med passord 3 i MLLeder
    • Koble fra monitorer og koble deg på gravnettet (se manual) og send programvare til skivene
    • Koble opp monitorene og koble deg på standplassnettet (se manual)
     • Send programvare til svart/hvit monitorer
     • Lag minnepinne med “Oppgrader fargemonitor” knappen og sett denne i monitorene
  • På kontor
   • Kjør installasjonsprogrammet på standplassmaskinen og installer MLRes og/eller MLVis
   • Endre evt lisenskodene
  Sist endret: 2019-01-16  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#hvordan-oppgraderes-programvare
 • Ikke tilgang til lisenser
 • MLLeder
 • Hvorfor kan jeg ikke velge disiplin i Innstillinger+Øvelse i MLLeder?
 • Årsak:

  • Hvis det er huket av for “Automatisk disiplinvalg” i dialogen (Innstillinger+Øvelse), så får man ikke valgt disiplin manuelt i lista med skiver.

  Løsning: 

  • Ta vekk valget for “Automatisk disiplinvalg” og prøv på nytt!
  Sist endret: 2016-03-08  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#hvorfor-kan-jeg-ikke-velge-disiplin-i-innstillingerovelse-i-mlleder
 • Hvordan fungerer Timer-knappen i 25m pistolprogrammer?
 • For alle programmer med lysstyring for 25m pistol vil Timer-knappen i MLLeder fungerer ulikt, avhengig av valget “Delt klokkeknapp”. Dette valget finnes i dialogen “Innstillinger+Øvelse”.

  • Delt klokkeknapp:
   • Bruk INSERT knappen på tastaturet når det kommaderes “Lading!”
   • Bruk HOME knappen på tastaturet ca 3 sekunder før det kommanderes “Klar!”
  • Ikke delt klokkeknapp:
   • Bruk HOME knappen på taststaturet når det kommanderes “Lading!”
   • Etter 60 sekunder (når det er telt ned til 0) kommanderes det “Klar!” uten at noen knapper trykkes

   

  Sist endret: 2019-01-14  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#hvordan-fungerer-timer-knappen-i-25m-pistolprogrammer
 • Hvordan ta monitor ut av stevnemodus
 • Hvis monitoren(e) er i stevnemodus, slik at menyknappen ikke vises, så kan den tas til treningsmodus på følgende måter:

  1. Fra MLLeder:
  • Velg menyen Fil + Velg Øvelse. I dialogen som kommer opp velges Gå til treningsskyting.
  • Kommando+For en skive + Trening kan brukes for å få frem menyene på en monitor, uten at det byttes til et treningsskytekort. Dette kan være praktisk dersom man må gjøre noe på en monitor i et stevne.

  2. På monitor:

   

  • Hold A knapp inne i 5 sekunder og trykk deretter på D knapp mens A holdes. Det går en liten stund (1-2 sekunder) før menyene kommer frem.
  • Pass på at MLLeder ikke kjører, siden den vil sperre for å gå til trening fra monitor
  Sist endret:  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#hvordan-ta-monitor-ut-av-stevnemodus
 • Hvordan fungerer lisenskodene
 • Lisenskoden består av:

  • Lisensnavn. Dette er som regel foreningen eller anleggets navn. Navnet vises på diverse skjermbilder og utskrifter. Navnet skal skrives nøyaktig som angitt i lisensinformasjonen (mellomrom og store/små bokstaver)
  • Lisenskode. Dette er normal en kode på 8 tegn (tallene 0-9 og bokstavene A-F).

  For hvert år bytter vi til nye lisenskoder. De nye kodene gjelder kun for nye versjoner. Det betyr:

  • At en lisenskode går ikke ut, men den er knyttet til bestemte versjoner. Normalt vil f.eks. lisenskoder for 2015 fungere for alle versjon 15.xx av programmene.
  • Når man oppgraderer (ihvertfall med nye hovedversjoner som f.eks. fra 14.24 til 15.10) så må man sjekke at man har riktige lisenskoder.
  • Dersom man har feil lisenskode, så vil enkelte funksjoner i programmene fungere, mens andre funksjoner ikke fungerer (kommunikasjon, utskrift, visning av reelle skudd, WEB-generering etc.).

  Hvert program har egne koder. Enkelte programmer krever også HASP sikkerhetsnøkkel (USB pinne). Programmer som krever mer enn en enkel lisenskode er:

  • MLShoot krever HASP
  • Sius Ascor funksjoner i MLLeder krever HASP og 16 tegn i lisensnøkkel
  Sist endret: 2016-03-08  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#hvordan-fungerer-lisenskodene
 • Hva betyr rødt blinkende fareskilt?
 • I listen over skivene i MLLeder, kan man få et blinkende fareskilt. For å se hva som forsårsaker dette, går man inn i Fil+Hent ML2000 status. Man kan også dobbeltklikke på symbolet.

  Mulige årsaker er:

  • Versjonen i skiveenheten er ikke godkjent for denne versjonen av MLLeder
   • Oppgrader skive eller MLLeder
  • Versjonen i skjermenheten er ikke godkjent for denne versjonen av MLLeder
   • Oppgrader skjermenhet eller MLLeder
  • Feil med temperaturavlesning i skiva
   • Sjekk temperatursensoren
   • Prøv evt. å omstarte skiveenheten
  • Feil med spenningen på strømtilførselen til skiveenheten (gjelder kun for CU3)
   • Sjekk batteri, batterilader eller strømforsyning i grava
  • Feil med spenningen på strømtilførselen til skjermenheten (gjelder kun for DU3 – fargemonitor)
   • Mål spenningen i standplassnettet
  • Feil med master/slave oppsettet i monitor
   • Endre oppsettet på monitor i menyen Meny+Systemoppsett+Komm.Innstillinger
  Sist endret: 2020-01-13  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#hva-betyr-rodt-blinkende-fareskilt
 • Hva skjer om man bytter standplass-PC midt i stevne?
 • Det går som regel helt bra.

  • Har man mulighet til å kopiere MegalinkStpl mappa, så kan man fortsette som om ingen ting har skjedd.
  • Får man ikke kopiert over data, så vil man ikke kunne få med skudd fra monitorene før man har byttet til nytt lag.

  Tips:

  • Pass på versjon av MLLeder ift monitor og MLVis
  • Pass på at mappenavn i MLVis peker til den nye maskinen (annet maskinnavn eller annet navn på delt ressurs)
  • Pass på at Fil+Grensesnitt i MLLeder har korrekt informasjon om hvor kontoret befinner seg i nettverket
  • Pass på at det benyttes riktig serienummer på USB adaptere 
  Sist endret: 2016-03-08  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#hva-skjer-om-man-bytter-standplass-pc-midt-i-stevne
 • MLLeder har ikke kontakt med monitorene
 • Symptom:

  Får ikke inn skudd, klarer ikke å styre monitorene

  Årsak:

  Mistet kontakt med USB adapter

  Tiltak:

  Gå ut av MLLeder UTEN å gå til trening

  Ta ut og sett inn USB kabel mellom PC og USB-adapter

  Start opp MLLeder

  Skudd skal hentes inn automatisk, men prøv evt F5 for å tvinge kontroll/henting

  Sist endret: 2017-07-22  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#mlleder-har-ikke-kontakt-med-monitorene
 • Hvordan kjører man program med svensk fallmål (Falling target)?
 •         I treningsmodus skal følgende velges på monitor:

  a.       Skyteprogram skal være lik en av følgende:

                                                                 i.      SvSF Fallmål sittende

                                                               ii.      SvSF Fallmål stående

                                                              iii.      SvSF Fallmål pistol

  b.      Skive skal være lik en av følgende:

                                                                 i.      SE 10m Rifle Fallfigur

                                                               ii.      SE 10m Pistol Fallfigur

  c.       Pass på å velge skivevariant for figurstørrelse (for eksempel 5.4.3.3.3)

  d.      Trykk på Serie à Start for å starte

   

         I stevnestyring med MLLeder skal følgende velges:

  a.       Organisasjon = SvSF

  b.      Skyteprogram skal være (for eksempel FT eller FT final)

  c.       Husk å velge disiplin (for eksempel rifle sittende)

  d.      Trykk på START for å starte skyting på første figur.

  e.      Trykk på STOP (eller vent til tiden går ut) etter første skudd. MLLeder vil da automatisk velge neste figur i listen under «FT Figur».

  f.        Trykk så på START for å starte skyting på figur to.

  g.       osv

  Sist endret: 2017-10-06  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#hvordan-kjorer-man-program-med-svensk-fallmal-falling-target
 • Hva betyr symbolene som kommer ved enkelte skudd?
 • Forskjellige symboler brukes for å vise hendelser som for eksempel rammeskudd og annet. 

  En oversikt ligger i Hjelpe-fila til MLLeder. Velg Hjelp → Hjelp emner eller trykk F1. Bla så ned til Hoved skjermbilde → Faner → 3. skudd.

  Sist endret: 2017-10-06  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#hva-betyr-symbolene-som-kommer-ved-enkelte-skudd
 • Hva betyr fargekodingen på skudd?
 • Fargekoding brukes for å vise forskjellige tilstander på skudd. 

  En oversikt ligger i Hjelpe-fila til MLLeder. Velg Hjelp → Hjelp emner eller trykk F1. Bla så ned til Hoved skjermbilde → Faner → 3. skudd.

  Sist endret: 2017-10-06  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#hva-betyr-fargekodingen-pa-skudd
 • Hvordan kjøre svenska löpande älg vänster/höger
 • Følgende krever MLLeder og fargemonitor med programvare 17.62 eller nyere.

  Velg organisation = SE

  Velg skjutprogram= Löpande Älg

  Velg Disciplin = Löpande älg (Taveltype = Jakt 100m Älg SE Löpande)

  1. Velg 1. serie og trykk Skjut

  2. Skjut 2 skot.

  3. Velg nästa serie (Hurtigtast F9). Treffområdet på älgen vil nå endre rettning.

  4. Ved å trykke på Nästa Serie vil treffområdet på nytt endre rettning.

  Sist endret: 2017-11-24  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#hvordan-kjore-svenska-lopande-alg-vansterhoger
 • Feltløsning, treg oppdatering av web-grensesnitt
 • Hvis web-grensesnittet åpnes på en annen maskin enn den som kjører MLLeder og oppdateres tregt, kan dette bedres ved å sette ip-adresse istedenfor navn på maskinen i adresselinja. Eksempel: 192.168.1.10:8080/dfs/felt/# i stedenfor PCSTANDPLASS:8080/dfs/felt/#

  Det bør da brukes statisk ip-adresse på maskin som kjører MLLeder. 

  Sist endret: 2019-03-14  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#feltlosning-treg-oppdatering-av-web-grensesnitt
 • Hvordan sette opp utveksling av navn og/eller resultater mellom MLRes og MLeder?
 • 1. Utveksling må aktiveres i MLRes for hvert stevne (sjekk at det står aktiv på statuslinje i MLRes)

  2. Det må benyttes samme utvekslingstype (f.eks. Megalink) og øvelses-ID (f.eks. H1) i MLRes og MLLeder. I MLRes gjøres dette under Elektronikkfanen for hvert hold (stopp evt utveksling ved endring). I MLLeder finnes innstillingen under Fil+Grensesnitt

  3. Det må selvfølgelig benyttes samme lag og skivenummer i MLLeder og MLRes. MLLeder MÅ IKKE settes opp med «Bruk Startnummer» for baneskyting med MLRes.

  4. MLLeder må ha riktig mappeangivelse til MLRes sin utvekslingsmappe. Innstillingen gjøres i MLLeder under Fil+Innstillinger. En typisk verdi vil være:
  \KONTORPCMegalinkKontorML

  5. Utvekslingspappa på kontor-PC må være tilgjengelig fra standplass-PC med skriverettigheter. Vi anbefaler at man deler ut Megalink mappen med skriverettigheter på kontor-PC. For å unngå problemer med rettigheter anbefaler vi at man logger inn på ALLE pc-er i systemet med samme bruker og passord (ikke bruk automatisk innlogging uten passord).

  6. Test av tilgang til utvekslingsmappe kan gjøres ved å gå inn i filbehandler på standplasspc og se om man finner angitt mappe på kontormaskinen. Test også at du kan skrive til filer i mappen.

  Sist endret: 2020-08-05  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#hvordan-sette-opp-utveksling-av-navn-ogeller-resultater-mellom-mlres-og-mleder
 • Hva betyr fargekodingen på skudd fra 3D-Score
 • Røde skudd kommer generelt av at det er et mulig avvik:

  - Projeksjon opp til standplass (cross-fire) eller skive som står montert skjevt.
  - En gardin som ikke har trigget (skikkelig). Dette kan komme av gardinfeil, eller om man skyter veldig på skrå gjennom skiva
  - For få 3D punkter til å danne en fullstendig vektor i rommet 

  Kvalitetsindikatoren betyr:

  <Gjennomsnittelig skyggebredde>/<Antall trigginger> => <Antall punkter i vektorens X-akse>:<Antall punkter i vektorens Y-akse> Ved manglende gardin, vil ett eller flere gardiner angis (L2 er venstre mottaker og nr 2 innover i skiva, B er nede, T er oppe og R er høyre)

  -Antall trigginger skal normalt være 9-13 for 3D-Score 10m og 8-12 på 3D-Score 25/50/100m (avhengig av hvor man skyter i skiva. Flere trigginger kan oppstå dersom man skyter gjennom en sikteblink) -Antall punkter i vektoren skal være 2:2. Dersom vi har mer enn 2 punkter, så velges likevel 2. Har vi bare 1 punkt, så får man angitt en posisjon, men den forutsetter at det skytes rett på skiva. Ingen punkter på en av aksene vil medføre at man ikke får posisjon på den aksen.

  Sist endret: 2021-08-14  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#hva-betyr-fargekodingen-pa-skudd-fra-3d-score
 • Lydkommando DFS 15s
 • Ved å huke av for Norsk DFS 15s under Lydkommando i Innstillinger / Øvelse vil MLLeder gi følgende lydkommandoer.

  • Klar om 10 sekunder fra nå - Når man trykker på startknappen.
  • Klar etter 10 sekunder.
  • Ild etter 15 sekunder.
  • Stans to sekunder før tiden er ute.

  Husk å koble til en høyttaler.

   

  Lydkommandoene kan endres ved å gjøre følgende:

  • Lagre nye lydfiler i WAV format og lagre dem under C:MegalinkStpl
  • Lukk MLLeder
  • Åpne filen C:/Megalink/Stpl/AudioCmd.ini
  • Endre filnavnene under overskriften [NO_DFS_15S]
  • Legg merke til at man også må legge inn varigheten til lyfil for "klar om 10 sekunder" og "stans". Dette er i millisekunder.
  • Start MLLeder på nytt.

  Dersom stans-kommando kommer for tidlig eller for sent kan man endre på denne linjen:
  Varighet_Stans=2470
  Legg på flere millisekunder om kommandoen kommer for sent eller trekk fra millisekunder om den kommer for tidlig.

  NB: Pass på at det ikke står en # foran linja. 

  Sist endret: 2023-01-16  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#lydkommando-dfs-15s
  MLVis
 • Navn på skyttere vises ikke i MLVis
 • Se også tilsvarende sprøsmål angående MLLeder.

  For å få navn i MLVis kreves det at innstillingene for Sekreteriat i Fil+Grensesnitt i MLLeder er riktig og at den mappen(folder) som angis der, kan nås fra MLVis maskinene. Det kan altså ikke være en C:….. angivelse, men en referanse av typen: \KONTORPCMegalinkKontorML

  De aller fleste problemer med å få navn i MLVis skyldes enten:

  -at denne mappereferansen er feil
  -at MLVis PC-en ikke har rettigheter til å benytte den angitte mappen (ulike brukere, ulike passord, ikke nok nettverksknytninger etc.)

  Vi vet også at det har vært problemer i MLVis dersom man deler ut stpl mappen istedenfor Megalink mappen.

  -Fjerner all deling under Megalink nivået
  -Deler ut Megalink mappen på standplass
  -Sørger for å benytte en felles bruker, med likt passord på alle PC-er

  Tips:

  Hvis MLLeder og MLRes ligger på standplassmaskinen, kan det være lurt å bruke referansen: ../Kontor/ML

  Sist endret: 2020-08-05  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#navn-pa-skyttere-vises-ikke-i-mlvis
 • Hvordan erstatte logo med sponsorbilde?
 • Megalink logoen på visningsbildet kan erstattes med sponsorbilder.

   

  En eller flere bilder legges i katalogen "BannerImages" som er en underkatalog av C:\Megalink\vis. Bildene skal være av BMP format og ha en oppløsning på 500x100 pixler. Filene skal navngis image1.bmp, image2.bmp, osv.

  Sist endret: 2016-09-12  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#hvordan-erstatte-logo-med-sponsorbilde
  MLLive
 • MLLeder får ikke kontakt med MLLive
 • I enkelte tilfeller får ikke MLLeder kontakt med MLLive.

  Løsningen er å fortelle MLLeder IP-adressen til PC-en som kjører MLLive. Dette kan gjøres på følgende måte:

  • Lukk MLLeder
  • Åpne filen C:\Megalink\Stpl\MLRange.ini
  • Under [CONFIG] lager du en ny linje der det står:
  • MLLiveIP=xxx.xxx.xx.xxx
  • Start MLLeder på nytt.

  Eksempel:

  [CONFIG]
  MLLiveIP=192.168.128.43

  NB: Pass på at det ikke står en # foran linja. 

  Sist endret: 2023-05-08  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#mlleder-far-ikke-kontakt-med-mllive
 • Hvordan bruker jeg MLLive?
 • Se bruksanvisning på denne siden under Arrangør:

  http://results.megalink.no/#!/howto

  Sist endret: 2019-01-16  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#hvordan-bruker-jeg-mllive
 • Hvilke skivetyper kan vises med MLLive?
 • Hvor mye datatrafikk bruker MLLive
 • Ett stevne med 10 lag fordelt på 10 skiver med gjennomsnittlig 35 skudd per skytter gir en opplasting på ca 40 MB.

  Sist endret: 2016-10-11  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#hvor-mye-datatrafikk-bruker-mllive
 • Hvilket operativsystem må jeg kjøre for å kjøre MLLive
 • Du må bruke Windows 7 eller nyere.

  Sist endret: 2016-12-02  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#hvilket-operativsystem-ma-jeg-kjore-for-a-kjore-mllive
 • Hvordan lage snarvei (url) til enkeltskiver i MLLive
 • Dersom man setter opp en TV-skjerm eller nettleser som skal vise de samme skivene hver gang kan det være lurt å lage en snarvei for dette. 

  1. Gå til resultat.megalink.no

  2. Velg én eller flere skiver på ett hold. Adressen i nettleser vil nå vise for eksempel results.megalink.no/#!/stevne/100m/

  3. Dersom du vil vise skive 3, 4 og 8 hver gang kan du endre adressen så den ser slik ut: results.megalink.no/#!/stevne/100m/100m_3,100m_4,100m_8

  4. Lag bokmerke av adressen eller bruk den til noe annet gøy.

  Sist endret: 2018-10-05  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#hvordan-lage-snarvei-url-til-enkeltskiver-i-mllive
 • Navn vises ikke eller er uleselig på iPhone
 • 1. Gå inn på Innstillinger --> Safari --> Tøm logg og nettsidedata.

  2. Last inn resultat.megalink.no på nytt.

  Sist endret: 2018-01-30  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#navn-vises-ikke-eller-er-uleselig-pa-iphone
 • Nettleser: Skiver vises ikke, kun et spinnende hjul
 • Hvordan få navn i treningsmodus
 • I ren treningsmodus er ikke det mulig i dag.

  Men en god erstatning er å kjøre systemet i stevnemodus og legge navn inn i MLLeder (lokal redigering av navn i MLLeder). Om man ønsker det, er det også mulig å lage varianter av skyteprogrammet, som er slik at skytteren selv velger neste serie på sin skjerm.

  Sist endret: 2021-02-24  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#hvordan-fa-navn-i-treningsmodus
  MLLiveArena
 • Hva er MLLiveArena
 • MLLiveArena er et nytt og enklere program for publikumsvisning på standplass. MLLiveArena fungerer som MLLive gjør i dag, men med lokal lagring. Man er altså ikke avhengig av Internett. 

   

  Sist endret: 2022-05-12  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#hva-er-mllivearena
 • MLLeder får ikke kontakt med MLLiveArena
 • I enkelte tilfeller får ikke MLLeder kontakt med MLLiveArena.

  Løsningen er å fortelle MLLeder IP-adressen til PC-en som kjører MLLiveArena. Dette kan gjøres på følgende måte:

  • Lukk MLLeder
  • Åpne filen C:\Megalink\Stpl\MLRange.ini
  • Lag en ny overskrift som heter [LiveArena]
  • Under [LiveArena] lager du en ny linje der det står:
  • ip=xxx.xxx.xx.xxx
  • Start MLLeder på nytt.

  Eksempel:

  [LiveArena]
  ip=192.168.128.43

   

  Sist endret: 2022-09-19  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#mlleder-far-ikke-kontakt-med-mllivearena
 • Hvilke skiver er støttet i LiveArena
 • MLRes
 • Hvordan skal WEB oppsettet være?
  • "Aktiver web generering på denne PC" skal krysses av på den pcen som kjører resultat utveksling (det er her filene genereres).
  • Dersom man skal kjøre med rullerende lister på banen skal man krysse av for publikums web, velge det antallet med forskjellige web listesett man ønsker og krysse av for de forskjellige listene på respektive listesett. Her lagres alle filene under kontorAWeb, med startpageA til startpageP som oppstarts filer.
  • Skal man ha den tradisjonelle resultat web’en krysser man av for «Statisk web» og eventuelt for ftp overføring. Her lagres filene under kontorPWeb med startframe som oppstarts fil.
  • Det siste valget «Speaker web» er en løsning tilpasset DFS bane eller felt, hvor linkrekken til lister kommer på begge sider av hovedrammen, med en øvelse på hver side. Denne er nå deaktivert for alle andre enn DFS. Her lagres dataene under kontorSPWeb og startframe.htm er oppstartsfil.
  Sist endret: 2019-01-16  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#hvordan-skal-web-oppsettet-vaere
 • Mangler stevne ID til DFS
 • Stevne-ID kan legges inn i MLRes selv om stevnet er ferdig.

  Bruk feltet “Stevne Nr” som ligger under Innstillinger for stevnet (øverste nivå i stevnetreet til venstre)

  Sist endret: 2016-03-08  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#mangler-stevne-id-til-dfs
 • Feil med skriving til fil
 • Av ukjent årsak kan det bli opprettet en del filer som er tomme (0 byte størrelse) i kontorp\webdata. Disse filene kan komme i en låst tilstand og MLRes vil ikke klare å overskrive de.

  Slett disse filene og MLRes vil generere de på nytt.

  Sist endret: 2019-01-16  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#feil-med-skriving-til-fil
 • Hvor skal WEB generering kjøres
 • Vi anbefaler at WEB-utveksling (og resultatutveksling) kjøres på samme PC som MLRes er installert på

  Sist endret:  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#hvor-skal-web-generering-kjores
 • Hvordan levere resultater til DFS (XML)?
 • Ved utveksling av resultater med DFS, er det verdt å merke seg følgende:

  Opprett stevnet med stevnegenerator i en rimelig ny MLRes
  Importer evt påmelding fra DFS admin og gjennomfør stevnet
  Pass på at Stevne nr. er lagt inn under Innstillinger for stevnet
  Sjekk evt at alle stevnedata er riktige. Bruk evt «Kontroller data» funksjonen på Rapport fanen
  Dersom man f.eks har opprettet stevnet med en gammel MLRes, kan man få problemer. Prøv evt med et nytt stevne i ny MLRes:
     • Ta en sikkerhetskopi
     • Oppdater MLRes
     
  • Eksporter navn og resultater i første stevne (Fil+Eksporter øvelse) for alle øvelser
     
  • Opprett nytt stevne
     Omstart MLRes
     
  Importer øvelsene (Fil+Importer øvelse)
  Fil som skal lastes opp til DFS, genereres ved å kjøre Stevneoppgjør med valget «Generer XML til DFS admin» (filen legges under print mappen i aktuell Comp###)
  Dersom det er feil/mangler i rapporten:
     
  • Velg aktuell øvelse i lista til venstre i MLRes og velg fane 4. Innstillinger
     
  • Trykk på knappen «Fiks DFS XML» (omtrent midt på arbeidsbildet)
     
  Gjenta dette for alle øvelser (hold)
     
  • Generer på nytt
  • Dersom en eller alle øvelsene er tomme, så kan det være at det manger en avkryssning for «DFS XML def» i premieoppsettet

  Dersom alt annet ikke har ført frem, kan det være aktuelt å sende data til Megalink. Bruk evt funksjonen «Eksporter data» under Administrasjon+Sikkerhetskopi og huk av for «Stevne». Vær oppmerksom på at vi ikke alltid kan se på dette umiddelbart.

   

  Sist endret: 2021-03-27  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#hvordan-levere-resultater-til-dfs-xml
 • Feil i MLRes #Event er ødelagt
 • Rette feil i MLRes. Kunder må bruke Shift+Ctrl+e for dialog med antall øvelser.

  Sist endret:  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#feil-i-mlres-event-er-odelagt
 • Kan samme skytter (DFS-ID) skyte to ganger for ulik forening?
 • MLRes starter ikke, men ligger på oppgavelinjen?
 • Da er vinduet mest sannsynlig havnet utenfor skjermen. Reset posisjon ved å gjøre følgende:

  1. Start Registerredigering. (Trykk Windows + R og start "regedit")

  2. Bla ned til Datamaskin -> HKEY_CURRENT_USER -> Software -> Megalink 

  3. Slett her nøkkelen som heter "MLRes"

  Sist endret: 2022-09-24  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#mlres-starter-ikke-men-ligger-pa-oppgavelinjen
  MLShoot
 • Hvordan aktiverer jeg ammunisjonstestmodus?
 • For å flytte middeltreffpunkt til sentrer trykker du [F12] eller velger "Ammunisjonstestmodus" under "Ammunisjonstest"-menyen.

  For å skrive ut en rapport trykker du [Ctrl] + [P] eller velger "Utskrift" i menyen når ammunisjonstest er aktiv.

   

  Vi anbefaler å bruke skyteprogrammet "Testing" for ubegrensede serier. Dersom du vil vise et kryss i stedet for vanlig skive velger du skiven "Internasjonal Ammunisjonstest".

   

  I menyen Ammunisjonstest → Ammunisjonstest oppsett bør valgene for Gi navn til kort og Gi navn til serier aktiveres.

  For å få MLShoot til å starte opp i ammunisjonstestmodus hver gang aktiverer du valget Ammotest på oppstart.

  (Krever MLShoot v.17.42 eller nyere)
  Sist endret: 2017-09-28  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#hvordan-aktiverer-jeg-ammunisjonstestmodus
 • Hvordan fjerner jeg skudd?
 • For å fjerne skudd trykker du [F9] eller velger Serie → Skuddetaljer for å få opp skuddliste. Deretter kan du huke av ett og ett skudd ved å klikke på dem i lista.

  Sist endret: 2016-09-05  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#hvordan-fjerner-jeg-skudd
 • Hvordan endrer jeg språk i MLShoot?
 • Velg Menu → Display Config → Language

  eller

  Velg Meny → Skjerm innstill → Språk

  Sist endret: 2016-09-05  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#hvordan-endrer-jeg-sprak-i-mlshoot
 • Meldingen "Feil med HASP" vises i MLShoot og skudd blir ikke anvist.
 • Dette tyder på at driveren til HASP dongelen ikke er installert. Denne må virke for å kunne bruke MLShoot lisensen.

  - Sjekk først at HASP dongelen faktisk er plugget inn i datamaskinen. Denne er vanligvis blå og på størrelse med en vanlig USB minnepinne.

  Prøv følgende:

  1. Avinstaller driveren til HASP dongelen i enhetsbehandling (dersom du finner den der).
  2. Koble fra HASP dongelen.
  3. Start datamaskinen på nytt.
  4. Installer MLShoot på nytt.
  5. Sett inn HASP dongelen igjen og start MLShoot

  Sist endret: 2021-02-24  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#meldingen-%26quot%3Bfeil-med-hasp%26quot%3B-vises-i-mlshoot-og-skudd-blir-ikke-anvist.-
  Skiskyting
 • Hva tilsvarer skiskytterskiven på 15m DFS
 • Treff på skiskytterblinken på 50m tilsvarer ca. følgende skuddverdier på andre skiver/avstander:

   Skive

  Avstand

  Liggende treff

  Stående treff

  DFS-15m

  15m

  9.4-10.9

  7.0-10.9

  Sikteblinken som er nærmest 50m blinken ved skyting på 15m er NSF-15m.

  Sist endret: 2016-03-08  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#hva-tilsvarer-skiskytterskiven-pa-15m-dfs
 • Treg respons i programvaren
 • Når stevnedatabasen blir stor kan du oppleve at programvaren responderer tregt. Det anbefales derfor å tømme databasen før nye stevner.

  Gjør følgende:

  • Pass på at MLBiaWeb ikke kjører.
  • Start MLBia.
  • Trykk på oppsett-knappen: 
  • Trykk så på Tøm database knappen: 

  NB: Dette sletter alle øvelser, men gammel database blir kopiert inn i en backup katalog. Denne ligger under MLBia-db-db_backup.

  Sist endret: 2016-04-28  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#treg-respons-i-programvaren
 • Snarveiene for å bytte skytemodus i trening er blitt borte
 • For å få snarveier i Serie-menyen må filteret Organisasjon=BIA være aktivt.

  • Gå inn på Meny → Systemoppsett → Avansert (Passord = 3) → Filter oppsett
  • Sett Organisasjon1 = IBU
  Sist endret: 2016-09-06  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#snarveiene-for-a-bytte-skytemodus-i-trening-er-blitt-borte
 • Hvordan lage plakat for enkel innlogging med mobil/nettbrett
 • NB: Les dokumentet "Skiskyting - Oppsett WLAN" først.

   

  Link for å lage plakat:
  Norsk
  English

  Pass på å endre IP adressen og TCP porten i linken med det som stemmer for din standplass PC.

  Sist endret: 2018-12-21  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#hvordan-lage-plakat-for-enkel-innlogging-med-mobilnettbrett
 • Tømme database i MLBia
 • Man trenger i utgangspunnktet ikke tømme databasen mellom øvelser. Denne er robust og skal takle mye data. 

  Dersom man likevel ønsker å starte med tom database før et viktig stevne kan dette gjøres på følgende måte:

  1. Databasen inneholder i tillegg til skudd også konfigurasjon og alt av oppsett. Dette må eksporteres ut slik at det kan gjennbrukes.
  2. Gå inn i Administrasjon --> Oppsett --> Annet --> Eksport/Import
  3. Trykk på knappen "Eksporter oppsett til fil".
  4. Lukk MLBia
  5. Endre navnet på databasekatalogen. Ikke slett den, da den kan brukes som backup.
     Databasekatalogen heter "db" og ligger typisk i C:MegalinkMLBia. Endre navnet på katalogen til "db_2022_03_11_backup" eller liknende.
  6. Start MLBia.
  7. MLBia vil nå spørre om den skal lage en ny database.
  8. Importer oppsett inn i den nye databasen:
  9. Gå inn i Administrasjon --> Oppsett --> Annet --> Eksport/Import
  10. Trykk på knappen "Importer oppsett fra fil".
  11. Start MLBia på nytt for at endringene skal tre i kraft

  Sist endret: 2022-03-11  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#tomme-database-i-mlbia
  Annet
 • Hvor er det blitt av nettbutikken?
 • Nettbutikken er dessverre ute av drift. Last ned dokumentet Reservedeler Grovkaliber 2019 under Andre dokumenter. Her kan du se bilder, artikkelnavn og artikkelnummer for alle slitedelene.

  Direkte link: Reservedeler Grovkaliber 2019

  Sist endret: 2022-12-06  Direktelink: https://www.megalink.no/login/?page=faq&lang=no#hvor-er-det-blitt-av-nettbutikken
  © Megalink 2016 - 2023
  Vi bruker cookies [Les mer]