| Phone: +47 64 93 34 12 | E-mail: post@megalink.no |
MLRes program

MLRes

Håndter alle dine back-office behov med ett kraftig program.

Programmet

MLRes er et program som utnytter fordelene med Windows grensesnittet. Vi har imidlertid valgt å skrive programmet nesten fra bunnen av selv for å oppnå en del tilleggsfordeler som dessverre ikke lenger er så vanlig:

 • Programmet er meget enkelt å installere og får lett plass på en diskett
 • Programmet lagrer dataene slik at hele installasjonen eller enkeltstevner lett kan flyttes
 • Programmet har en optimalisert datastruktur slik at stevnedataene tar svært lite plass på disken. Dermed kan stevnedata også fraktes på diskett eller mail
 • Programmet jobber effektivt selv med svært beskjeden maskinvare
 • Programmet håndterer felles bruk over nettverk
 • God oversikt over tilgjengelige funksjoner

Oversiktlig

Brukergrensesnittet er banebrytende når det gjelder oversiktlighet over data og funksjoner. Programmet er basert på tre hovedfelt:

 • En trestruktur til venstre som viser alle øvelser, dager og lag som stevnet består av. Valg av element her avgjør hvilke data man vil jobbe med
 • Faner øverst viser hvilke funksjoner man vil jobbe med
 • Arbeidsfelt i hovedbildet. Hva som vises her er altså avhengig av valg i de to andre feltene.

I tillegg finnes det både menyfunksjoner, verktøyknapper, statuslinje og online hjelp.

Veiviser for stevner

Når det skal opprettes et nytt stevne vil du få opp to enkle dialoger hvor det legges inn følgende nøkkelopplysninger:

 • Stevnenavn og dato
 • Organisasjon
 • Antall øvelser
 • Skyteprogram på hver enkelt øvelse
 • Valg av evt. elektronikk
 • Valg for separat finale

Ut fra disse opplysningene opprettes det automatisk et nytt stevne. Strukturen i bunn er imidlertid så fleksibel at man kan opprette alt manuelt for å lage helt spesielle stevner. En mer vanlig fremgangsmåte er nok å opprette et standard stevne for deretter å gjøre justeringer av klasser, skyteprogram, premiering el.l. for å tilpasse seg spesielle forhold

På denne måten kan programmet meget enkelt håndtere vanlige skytinger innen DFS, FSR, ISSF, NJFF, FSR etc. I tillegg kan man håndtere helt spesielle skytestevner.

Gjenbruk av data

Etter hvert som skytterne meldes på, vil det bygges opp en database med navn, foreninger og klasser. Dette gjør det enda enklere å melde på skyttere på neste stevne.

Programmet leveres også med ferdige foreningsdatabaser for DFS, FSR og NJFF

Nettverksstøtte

Siden MLRes er laget som en flerbrukerløsning, kan man nå dele oppgavene i et nettverk. Som regel gjøres dette ved at påmelding og listeuttak deles. Man kan også ha separat påmelding for ulike hold.

Utskrifter og filer

Programmet har et stort utvalg av utskrifter som dekker normale stevnebehov. I tillegg til rene resultatlister kan man kjøre ut statistikk, tidsplaner, komplette stevneoppgjør, forhåndpåmelding, etiketter, giro m.m.

Normalt anbefales det at resultatlister skrives ut i forhold til stevnets premieoppsett, men det finnes en egen funksjon som gjør at man kan ta ut alle typer resultatlister uten å definere noe premieoppsett.

Alle lister kan også tas til fil, hvor det kan velges ulike formater. Normalt benyttes RTF filer som gir full redigeringsmulighet i Word etc. Man kan også ta listene til rene tekstformater eller HTML.

Utveksling med elektronikk

MLRes har automatisk utveksling med flere elektronikksystemer. Utveksling medfører at navn, klasse, forening og startsummer gjøres tilgjengelig for elektronikken, mens resultater hentes inn fra standplass. MLRes støtter følgende systemer:

 • ML2000
 • X-Link (via MLXLink)
 • Kongsberg Mikroelektronikk
 • Sius Ascor (pt. via MLLeder for 9001, 9002, 921)

Lagskyting

Systemet for lagskyting er enkelt i bruk, men klarer alle typer lagskyting som vi har klart å finne! I tillegg tilvanlig forhåndspåmeldt lagskyting kan man definere bestemannslag med et regelsett. Dette gjør at man med noen få tastetrykk kan definere lagskytinger av typen:

"Det beste laget bestående av 3 skyttere på 200m og 2 skyttere på 100m. Det skal være minst en junior og maks to skyttere fra klasse V55, 1 eller 5"

WEB påmelding

Megalink har jobbet med leverandørene for WEB påmelding og har støtte for både import og eksport til:

 • pamelding.net
 • paamelding.no

WEB generering

MLRes kan generere to typer WEB sider

 • WEB sider for automatisk publikumsvisning. Valgte resultatlister vil vekselvis vises til publikum
 • WEB sider for speaker eller hjemmesider. Det genereres komplette lister og navigeringsinformasjon.

I tillegg kan alle lister skrives til filer med HTML format.

Funksjonsliste

 • Støtte for følgende typer deløvelser med tilhørende rangeringsregler
  • DFS baneskyting, feltskyting, felthurtig og stang
  • NSF/ISSF rifle og pistol
  • NJFF elgbane og jaktfelt
 • Full frihet ved definisjon av premiering. Spesiell støtte for
  • Pengepremier
  • Gjenstandspremier
  • Gavepremier med trekk i pengepremier
 • Støtte for manuell registrering av omskyting ved likhet i øvelses rangering
 • Nettverksstøtte
 • Skytterdatabase som bygger seg opp selv
 • Import og eksport til WEB påmelding
 • Automatisert stevnegenerering
 • Egendefinering av klasser, kategorier
 • Egendefinering av skyteprogram (både serier, delsummer og deløvelser)
 • Forhåndsdefinerte lag på egenvalgt organisasjonsnivå
 • Bestmannslag basert på regler
 • Sikker påmelding med kontroll av forening, klasse kategori
 • Registrering av betaling
 • Registrering av startsum
 • Elektronikkutveksling med ML2000, X-Link, KME og Sius
 • Velkomstmelding til ML2000
 • Utskrift av etiketter, giro, stevneoppgjør, resultatlister, statistikk, tidsplan m.m.
 • Utskrift kan gjøres tilfil i formatene RTF, TXT og HTM
 • Kontroll av stigende eller synkende skuddverdier ved innskriving
 • Funksjon for låsing av påmelding eller resultater med enkle symboler
 • Visning av fyllingsgrad på lag
 • Generering av WEB for publikum
 • Generering av WEB for speaker eller hjemmeside
 • Kontrollfunksjon for datakonsistens (resultat uten skytter, doble påmeldinger m.m.)
 • Søkefunksjon
 • Bytte skyttere
 • Hurtigfunksjoner på høyre musetast i påmeldingsbilde. Gir tilgang til enkle utskrifter og klipp/lim funksjoner.

Krav til PC

 • Windows 2000 eller nyere
 • Minimum 1024x768 punkters skjermoppløsning og 256 farger
 • For små stevner kan Pentium 500MHz med 512 MB RAM benyttes
 • Windows skriver

Phone: +47 64 93 34 12
Fax: +47 64 93 88 03

E-mail: post@megalink.no